RadioMedia – Broadcasting

 

Radiomedia Styrelsen 2017

Ordförande 

Maximilian Widström

Sekreterare 

Martin Jonsson

Kassör

Robert Lundkvist

Ledamot

Fredrik Andersson (Rbullen.se)

Suppleant

Malina Pettersson

Mikael Malmkvist

Revisor

*** Vakant ***

Se beslut i årsmötets protokollet

Valberedning

Föreningen Powermedia

(Ny ledning fram tills nästa val 2018)

 

Uppdaterad: 26 Juli 2017