Styrelsen RadioMedia

RadioMedia Broadcasting

Radiomedia har samma styrelse som dom anslutna radiokanalerna

Ordförande / Stationschef

Maximilian Widström

Sekreterare / Musikchef

Mikael Malmkvist

Kassör

*** VAKANT ***

(Detta är något som inte behövs, då föreningen inte har i syfte att gå i vinst)

Ledamot

Martin Jonsson

Malina Pettersson

Suppleant

Robert Lundkvist

Revisor

*** Vakant ***

(Detta är något som inte behövs, då föreningen inte har i syfte att gå i vinst)

Valberedning

Föreningen har valt dom sändande radiokanalerna som valberedning

Två personer väljs av styrelsen