Reklam & Annonsering

Nu kan du som privat företagare (HB) eller som AB bolag göra reklam i Radiomedia, vi är en verksamhet som liv när oss på reklam och företag som vill synas i våra miljöer. Med inspelad material hos oss hörs du inte bara en gång utan många gånger under en och samma timma. Vårat rotations program gör det möjligt att slumpa så du hörs ofta!

Kontakta mikael.malmkvist@radiomedia.se för vidare information